Novosti

Radensku u Bingu kupuj, na romobilu otputuj

Kupovinom Radenska proizvoda u minimalnoj vrijednosti 2,00 KM u BINGO trgovinama kupac ima pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri.

Kupac nakon kupovine treba da ubaci račun sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa i broj telefona) kao dokaz kupovine u posebno napravljene brendirane kutije koje se nalaze u BINGO trgovinama. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da prikuplja, sprema i obrađuje njihove lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre.

Vrijeme i teritorij odvijanja Nagradne igre
Nagradna igra počinje 15.7.2020.godine i traje do 15.8.2020. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Pravilnik FBIH

Pravilnik RS

Pravilnik Brčko Distrikt

Search